بیوگرافی یا زندگی نامه رییس باشگاه میلان

اشنایی با رییس باشگاه میلان

«سیلویو برلوسکونى»........


«سیلویو برلوسکونى» مالک باشگاه میلان که قدرت سیاسى و مالى فوق العاده اى دارد و تا چندى قبل نخست وزیرى کشورش را برعهده داشت .«برلوسکونى» از اواخر دهه ۸۰ در فوتبال ایتالیا چهره شد، مردى متمول که با شبکه هاى تلویزیونى کابلى سراسر این کشور را زیر سلطه خود درآورده بود و فعالیت هاى اقتصادى پرشمار او سود سرشارى را نصیبش کرده بود و به موازات این مسأله میلان بحران زده را خرید و با تزریق سرمایه اى وسیع بزرگترین خریدهاى آن زمان اروپا و جهان را انجام داد تا میلان به ناگاه صاحب قدرتى چند برابر شده و رقیب اصلى «یووه» دردیدارهاى داخلى و مدعى جدال با «رئال مادرید» در عرصه اروپا گردد.کسب چندین مقام قهرمانى در ایتالیا و اروپا، او و مجموعه اش را به اوج شهرت رساند و این قضیه سود سرشار مالى برایش در پى داشت.او که از این همه امکانات راضى نبود به دنبال مسایل سیاسى و جناح بندى هاى خبرى رفت که سرانجام با لابى هاى فراوان بر صندلى نخست وزیرى ایتالیا تکیه کرد و طعم آقایى در عرصه سیاسى کشورش را چشید، ضمن اینکه بلندپروازى هایش را با نشست و برخاست هاى گوناگونى که با مسؤولان سیاسى عالیرتبه سایر کشورها داشت، جبران و تأمین ساخت، اما به موازات همین مشغله و مسؤولیت براى آنکه میلان تیم محبوبش را از دست رفته نبیند از «آدریانو گالیانى» مرد مورد اعتمادش در پست نایب رییسى و مدیریت باشگاه استفاده کرد تا بدون کمترین دغدغه به شغل سیاسى خود بپردازد.به مرور زمان در هر ورزشگاهى که میلان به میدان مى رفت تصویر «گالیانى» و پسرش بارها از تلویزیون هاى مختلف پخش مى شد و هر جا صحبت از میلانى ها به میان مى آمد همگان از «گالیانى» سخن به میان آورده و او را طرف حساب خود مى دانستند.
پول و ثروت کلان «برلوسکونى» در اختیار او بود و حمایت هاى رییس باعث شد به صندلى ریاست لیگ حرفه اى ایتالیا هم تکیه زند. تمام این مسایل دست به دست هم داد تا «برلوسکونى» متوجه شود امپراطورى او در میلان متزلزل شده، آن هم توسط یکى از عناصرى که خودش زیر بال و پرش را گرفته و مورد اطمینان رییس بوده، اما حالا اکثراً میلان را با «گالیانى» مى شناسند نه با «برلوسکونى» به همین دلیل از مدت ها قبل اظهار تمایل مى کرد که پاى «موجى» و دار و دسته اش را از تورین» به این شهر باز کرده و این مدیر ورزشى را که به غول نقل و انتقالات ایتالیا و اروپا شهره شده بود به جمع میلانى ها اضافه کند تابدین ترتیب دست «گالیانى» را از بعضى کانال ها در باشگاهش کوتاه کند.
هر چند که بعدها «موجى» به دلیل تخلفات فراوان رسوا شد و فضایى که اخیراً در فوتبال این کشور ایجاد شده را به وى ربط مى دهند. «برلوسکونى» از همان هنگام احساس ترس کرده بود و به دنبال «موجى» رفت ولى سرنوشت، اوضاع را به گونه اى دیگر رقم زد و در شرایطى که پاى میلان هم در رسوایى هاى اخیر فوتبال این کشور باز شده «گالیانى» جزو متهمان ردیف اول تخلفات باشگاه است و رییس با آگاهى کامل از این موضوع اعلام کرده افراد خاطى را جریمه کنند ، جریمه هایى نظیر محرومیت هاى چند ساله از حضور در پست هاى ورزشى و جریمه هاى مالى سنگینى که بیشتر مورد اول مد نظر «برلوسکونى» است، چرا که در این صورت محرومیت گالیانى خود به خود او را از میلان دور مى کند و این دورى توسط رییس صورت نگرفته و این مسأله خواسته «برلوسکونى» است، زیرا رودررو با او قرار نمى گیرد و در هیچ محفلى گفته نخواهد شد که «برلوسکونى»، گالیانى را از کار برکنار کرده لذا این مسأله از هر حیث به سود برلوسکونى است.
براى او جریمه مالى اصلاً معنا و مفهومى ندارد، اهمیت نمى دهد که میزان آن چه اندازه خواهد بود، آنچه مهم است اینکه بدون دردسر مدیر مورد نظرش را روى کار آورده و همه چیز را دوباره تحت کنترل درمى آورد بى آنکه میلان محبوب خود را در خطر ببیند و مطمئناً با این رویه میلان نسلى جدید را در پیکره مدیریتى خود خواهد دید و به گونه اى رشد مى کند که «برلوسکونى» مى خواهد.
/ 0 نظر / 21 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.