بیوگرافی یا زندگی نامه توماس ادیسون

                                                   توماس ادیسون 

 

توماس ادیسون در سال 1847 در میلان ، Ohio متولد شد . تام در کودکی نتوانست ماننددیگر بچه ها در مدرسه موفق باشد . مادرش تصمیم گرفت او را در خانه تحت تعلیم قراردهد، تعداد زیادی کتاب به او داد تا مطالعه کند . تام پسری کنجکاو بود . همیشهعلاقه داشت که بفهمد که چیزهای اطرافش چگونه عمل می کنند .
دوست داشت کهبتواند کاری کند که آنها بهتر عمل کنند . مادرش به وی اجازه داد تا لابراتواری درخانه برایش درست شود تا او بتواند آزمایشات خود را انجام دهد. در هنگام جوانی تامآزمایشگاهی از خودش درست کرد جایی که می توانست ایده ها و نظریاتش را آزمایش کند . بسیاری از چیزها را در این آزمایشگاه اختراع داد . می توانید حدس بزنید که اختراعمورد علاقه اش چه بود؟
گرامافون یا دستگاه ضبط صوت اگر در آن زمان موسیقیگوش دهید، یا باید خودتان آنرا می نواختید و یا به کنسرتها می رفتید . معروفتریناختراع ادیسون چراغ حبابی بود . در آن زمان، مردم از چراغ های نفتی وگازی برای روشنکردن خانه هایشان استفاده می کردند.
ادیسون می دانست که استفاده ازالکتریسیته بسیار ساده تر و ارزانتر خواهد بود . مشکل اینجا بود که کسی نمی دانستچگونه باید این کار را انجام دهد .
ادیسون مدت زیادی بر روی ایده اش کارکرد . بسیازی چیزها را استفاده کرد که هیچ کدام عمل نمی کردند . اما او هیچ گاهمایوس نشد و کارش را قطع نکرد ، او ادامه داد تا روزی که توانست آنچه را می خواستبدست آورد . امروز ، شما به سادگی می توانید با فشار دادن کلیدی هز زمان نوروروشنایی را داشته باشید . همچنین ادیسون اولین نیروگاه برق را ایجاد کرد که به 85مشتری برق می فروخت و توانایی روشن کردن 5000 لامپ را دارا بود . او در سال 1882 درنیویورک این کار را انجام داد . ادیسون همچنین دوربین متحرک را اختراع کرد . هنگامیکه شما به تماشا فیلم و یا تلویزیون می روید ، می توانید از ایده و کارهای سختی کهانجام داده است تشکر کنید . بسیاری از ماشین های الکتریکی که امروزه در خانه ها یامدارس دیده می شوند از ایده ها و نظریات ادیسون نشات گرفته اند .
اختراعکردن بهترین چیزی بودن که ادیسون به آن علاقه داشت . او ابتدا می اندیشید که اشیاءپیرامونش چگونه کار می کنند، پس فکر می کرد که چگونه می تواند کاری کند که آنهابهتر عمل کنند . که به آن الهام می گویند . اما قسمت متشکل کار اینجا بود که ادیسونباید ایده هایش را در عمل پیاده می کرد طوری که آنها کار می کنند . او انواع چیزهارا استفاده می کرد تا در نهایت دقیقا" آن چه را که می خواست می توانست پیدا کند . خود او آنرا سخت کارکردن و نا امید نشدن می دانست او می گفت اختراع " یک درصد الهامگرفتن و 99 درصد پشتکار و جدیت است . " بحق مى توان گفت کهادیسون یکى از آن افرادى بود که از اقشار پائین اجتماع منشاء گرفت و بعدها به شهرتو ثروت فراوان رسید (توماس ادیسون در آمریکا تحت عنوان «از ظرف شویى به میلیونرىرسیدن» نامیده مى شود). توماس ادیسون بدون شک امروزه یکى از قهرمانان ملى آمریکا بهشمار مى آید. در مورد ادیسون نقل قول ها و داستان هاى بسیارى وجود دارد که نمىتوان به دقت گفت کدامیک واقعیت دارند. به همین دلیل هنوز هم در صحت برخى از مواردشک و تردید وجود دارد. براى مثال هنوز هم مشخص نیست که آیا علت سنگینى گوش ادیسونسانحه اى در حین انجام آزمایش هایش با مواد شیمیائى بوده یا بر اثر یک بیمارى بروزکرده است. مسلم این است که ادیسون این نقص شنوایى خویش را با میل تمام و اغلب بهسود خود به کار مى گرفت.ادیسون در کل زندگى خود تنها چند ماهى به مدرسه رفت. اسناد موجود موید آن است که او در خانه و توسط والدینش آموزش دید. زمانى که ادیسون۷ساله بود خانواده اش به میشیگان نقل مکان کرد. ۴ سال بعد، توماس به عنوان پسر بچهفروشنده روزنامه و شیرینى، در قطار بین «پورت هورون» و «دیترویت» مشغول به کار شد. از قرار معلوم این شغل وقت چندانى از وى نمى گرفت و او مى توانست به اندازه کافى بهکارهاى دیگر مشغول شود. او در سال ۱۸۶۲ هفته نامه خود به نام «هرالد هفتگى» رامنتشر ساخت. علاوه براین، ادیسون یک دوره کارآموزى به عنوان تلگرافیست را گذراند وطى سال هاى ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۸ در همین رشته به کار خود ادامه داد.ادیسون نخستیناختراع خود را که یک دستگاه شمارش برگه هاى راى بود، در سال ۱۸۶۸ به ثبت رساند. امااین دستگاه، در کنگره آمریکا مورد استفاده قرار نگرفت چرا که این هراس وجود داشت کهبتوان در کار آن تقلب کرد. یک سال بعد، او در نیویورک مدیر کمپانى «استاک اند گولد» شد، شرکتى را به اسم خود تاسیس کرد و از این زمان به سرعت در کارهایش ترقىکرد.توماس ادیسون در سال ۱۸۷۱ با خانم «مرى استیل ول» (M .Stillwell)
ازدواج کرد و در همین سال هم نخستین ماشین تحریر قابل استفاده رااختراع کرد. در این دوره او در یک آزمایشگاه در نیوجرسى کار مى کرد. در تاریخ هجدهمژوئیه سال ۱۸۷۷ ادیسون فونوگراف یا دستگاه ثبت صدا را اختراع کرد و نخستین انسانىبود که صداى ثبت شده خود را شنید. در سال ۱۸۷۹ لامپ اختراعى او که از یک رشتهذغالین ساخته شده بود بیش از ۴۰ ساعت درخشید. علاوه بر این ادیسون کار دستگاه تلفنرا به وسیله یک میکروفون حاوى ذرات ذغال بهبود بخشید. در سال ۱۸۸۰ در «منلوپارک»،نخستین کارخانه لامپ سازى، شروع به کار کرده و در کنار این کار به اختراعات دیگرخود از جمله، فیوز الکتریکى، دستگاه هاى اندازه گیرى، تکامل دیناموهاى ماشین هاىبخار پرداخت. در سال،۱۸۸۳ اثر ادیسون که بعدها به اختراع رشته هاى درخشان و لامپهاى الکتریکى منجر شد، رسماً به نام او ثبت شد.تا سال ۱۸۹۰ ادیسون کار فونوگراف رابهبود بخشید و شرکت ادیسون جنرال الکتریک را تاسیس کرد. برخلاف شایعات موجود ادیسونمخترع صندلى الکتریکى نبود. این صندلى توسط یکى از همکاران او به نام «هارولد پىبراون» اختراع شد. در سال ۱۸۹۱ ادیسون دستگاه «سینماتوگراف» یکى از مراحلابتدایى تکامل دوربین فیلمبردارى را اختراع کرد. بایدمتذکر شویم که اختراعاتادیسون که فهرست آن پایانى ندارد، از جمله تلفن، تلگراف، میکروفون و لامپ الکتریکىدر واقع تنها بهبود و تکامل کار دستگاه هاى اختراع شده پیشین بودند. اما در وصفشخصیت ادیسون نیز باید اذعان کرد که او انسانى بسیار سخت کوش بود. ادیسون نه تنهایک پژوهشگر توانا بود، بلکه هنر او بیشتر در حیطه عرضه و فروش زیرکانه تولیدات جلوهگر مى شدند و متاسفانه در رقابت با دیگر شرکت هاى تولید و فروش اجناس مشابه، از هیچتلاشى فروگذار نمى کرد. دعواهاى قضایى او در برابر شرکت هاى دیگر رقمى اعجاببرانگیز دارند.

حقایقی تازه از زندگی ادیسونبین سالهای 1869تا 1931 که توماس ادیسون در سالگی 84 درگذشت، بیش از هزار طرح و اختراع آشنا و غریب ارائه داد، از دستگاه تایپ، قلم الکتریکی، برق، عکس، دوربین فیلمبرداری، پیل الکتریکی تا عروسک سخنگو و یک خانه واقعی چدنی.
 از آغاز ادیسون سعی میکرد تمامی پیشرفتهایش را ثبت کند.نتیجه إین تلاش تعداد بیش از 3500 دفترچه یادداشت بوده است، که امروزه در محفظه های مخصوص مجهز به سیستم کنترل دما در آرشیو لابراتوار وست اورنج West Orangeدر بنای تاریخ ملی ادیسون در ایالت نیوجرسی نگهداری می شود.
تمامی اسناد نشاندهنده طرز فکر او هستند. اختراعاتش توسط خود او کامل شده است. در إین میان تعداد بیشماری از اندیشه هایش در مورد ماوراءالطبیعة و طرحهایی که هیچگاه فراتر از خطوط درهم کاغذ نرفت، نیز یافت میشود. روزنامه های صبح باعث تعجب بسیار زیاد خوإنندگان شدند: قلم از یک ایدة اولیة و فکر خام خطوطی کشیده است. او هیچگاه با پول وسوسة نشد و در جایی از نوشتةهایش آمده: من هیچوقت کلمه شکست را بر زبان نمی آورم. با گذشت زمان نسخه ها و دستورالعملها هم اضافه میشد، همراه با یادداشتهای متعددی که به دستیارانش می نوشت و توصیه می کرد این را هم امتحان کنید و پاسخهای آنها به سئوالات پایان ناپذیر بود. اغلب اوقات ادیسون با یادداشت برداری کتب مخترعین قبلی و اختراعاتش فعالیت جدیدی را شروع می کرد. یکی از نمونه های کامل یادداشت های اوطرح برق رسانی شهر نیویورک است.ادیسون زمان بیشتری برای انتقال تفکرات و ایده هایش بر روی کاغذ و پی بردن به نتایج آنها احتیاج داشت. لئوناردو داوینچی مربی فکری ادیسون بود و یادداشتهای وی نزدیکی عمیق این دو را نشان می دهد.ادیسون نقشه کشی ماهر، گنجینه عقاید، خودبینی بزرگ، مهندس و گیاةشناس، مخترعی با ادراک، دانشمند و ریاضیدانی بود که هر گام از تمامی مراحل سفر اکتشافی به دنیای مجهولات را شرح داده است.در سال 1886 ادیسون عروسش را با فورت مایر، کنار استراحتگاهی که قصد داشت برای او بسازد برد، درحالیکه آنان برای ارائه آخرین طرحهای خانة سمینول در کنإر هتل ایستاده بودند، ادیسون طرح محوطه خانه را ترسیم کرد، شامل محل دقیق مسیرها، پیاده روها، یک دیوار دریایی آهکی، درختهای لیمو و نخلها و سایر بوته زارها. ادیسون در دهه های بعدی تفکرات و تلاش بیشتری داشت:در آخرین یادداشتهای او، طرح جزئیات یک معدن فلز، کارخانة ذخیرةسازی برق،درختستان گلدنراد*، و حتی یکطرح برای ارکستر سمفونیک موجوداست.

* گلدنراد نوعی درخت بومی آمریکایی با گلهای زرد است.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید

[قهقهه]

Whoops, looks like something went wrong.